SUF Stockholm


Internationella kvinnodagen: Leve Buffy-andan!

7 mars, 2010

I måndag firades den internationella kvinnodagen runt om i världen. I Stockholm deltog SUF i den stora demonstrationen som samlades vid Södermalmstorg. Med oss hade vi vår nymålade Buffy-banderoll samt ett flygblad som förklarar varför Buffy-andan är så viktigt i dessa dagar. Flygbladstexten finns nedan.

SUF-blocket uppställt bakom Buffy-banderollen.


Det råder vampyrfrossa på biosalonger och i tv-serier. Men lika svårt som att skilja vampyrerna från människor är det att upptäcka vilka vampyrfigurer som är reaktionära respektive revolutionära. Det finns idag vampyrhjältar som står för en patriarkal ordning och där alla motsättningar ska lösas genom ett ömsesidigt samförstånd.

I Twilight-filmerna möter vi stalkervampyren Edward som påtvingar Bella – seriens kvinnliga huvudperson – sin kristna anti-abortmoral. Och i True Blood måste hjältevampyren Bill ständigt gripa in för att med våldet rädda hjälplösa stackars Sookie vars enda superkraft är den emotionella förmågan att läsa tankar. Perspektivet är förskjutet från kampen mot utsugarna till kamp för avsugningar.

Den politiska motsvarigheten till detta är den borgliga feminismen där kvinnor ska vänta på att politiska beslutsfattare instiftar nya reformer. Det enda det har givit oss är ökade klyftor och på sin höjd skattefri städhjälp åt överklassen. Men det finns en motvikt. Det finns en kulturens kvinnokamp. Mot samförståndets och könsmaktsordingens vampyrer ställer vi Buffy Vampyrdräparen!

Buffy vampyrdräparen skapades för att det behövdes fler feministiska superhjältar. I stark kontrast mot den klassiskt patriarkala skräckgenren är den kvinnliga huvudpersonen inte ett hjälplöst offer, utan tvärtom själva superhjälten. Buffy väntar inte på att andra ska lösa problemen åt henne. Istället använder hon direkt aktion. Hon tar sig an problemen direkt vardagen: i skolan, på jobbet och gatorna.

I ett avsnitt (S3E01) hamnar Buffy i en alternativ dimension styrd av demonkapitalister som suger ut människors arbetskraft tills det att en livlös kropp kastas tillbaka till vår dimension. Buffy vägrar emellertid att finna sig i underordningen, hon beväpnar sig med en hammare och en skära och leder ett arbetaruppror som en gång för alla sätter stopp för demonernas planer.

Jämlikhet kommer inte av sig självt. Jämlikhet är alltid ett resultat av konflikt, av feministisk och socialistisk kamp. Om vi ska ha en chans att föra den kampen vidare får vi inte vara rädda för att låta den inbegripa både kultur och politik. Utsugarna är alltid våra fiender och när rika produktionsbolag försöker dölja det faktumet måste vi avslöja dem. Annars kommer kulturen alltid tjäna rika vita män.