Syndikalistiska ungdomsförbundet är en landstäckande syndikalistisk ungdomsrörelse.

Vi verkar för ungdomars rätt på arbetsmarknaden, i skolan och i vardagen genom utomparlamentarisk kamp. Vårt mål är det stats- och klasslösa samhället, i vilket ekonomin står under samhällets demokratiska kontroll och makten inte är koncentrerad i händerna på en elit.

stockholmuppsala-avga-alla

Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF) i Stockholm är inte ett ungdomsförbund som alla andra. Vi försöker inte locka till oss inaktiva medlemmar för att få mer i bidrag och våra ambitioner är inte att få människor att rösta på ett parti som vi själva ska bli anställda av en vacker dag. Vi vill att ungdomar aktivt ska ta ställning och kämpa för att få det bättre. Vi vill ta makten över våra liv. I SUF Stockholm kan vi göra det tillsammans.

haninge-osakrade

En möjlighet att göra något
I SUF ges du möjligheten att ägna dig åt det du som berör dig mest. Om du har en idé, så har vi resurser och viljan att genomföra den. Om inte annat har vi alltid flera projekt igång som det bara är att hoppa på. Vi anordnar politiska möten, demonstrationer, aktioner, studiecirklar, och hjälper till vid strejker, fackliga blockader m.m. Dessutom medverkar vi i flera nätverk där vi samarbetar med andra organisationer. Genom SUF kommer du lära känna många nya kamrater samt knyta kontakter med resten av Stockholms vänster.

21584978_10155803147747171_1688954887_n

En gemenskap
Att vara med i SUF Stockholm är att vara med i en gemenskap. Vi är kamrater och vi ställer upp för varandra. Om det t.ex. blir problem på jobbet så kan du räkna med att du har ett gäng i ryggen som hjälper dig med alltifrån den juridiska aspekten till att arrangera aktioner, om det skulle behövas. Tillsammans utvecklas vi, både på det teoretiska och praktiska planet. Men mitt i allt allvar är vi också vänner som har roligt tillsammans.

21624316_10155803147742171_1988075949_n

Om SUF federationen
SUF Stockholm är anslutet till den rikstäckande federationen Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF). I SUF sysslar vi inte med partipolitik, vi går istället direkt på problem och orättvisor; på skolor, gator, bostadsområden och arbetsplatser. Vår vilja är att alla människor ska ha makten att bestämma över sitt eget liv och det gemensamma samhället.

Fördelen med att ha en rikstäckande organisation är att det vi gör kan få en mycket större genomslagskraft med det vi gör. Genom bra kommunikationer kan vi samordna vårt arbete nationellt. Det kan gälla såväl enstaka aktioner mot någonting speciellt som landstäckande kampanjarbete.